Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.96037.180
Hồ Chí Minh36.96037.160
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23160  23160  23260
  EUR  26143.38  26222.05  26877.06
  GBP  29941.52  30152.59  30420.98
  HKD  2915.03  2935.58  2979.53
  JPY  202.47  204.52  210.45
  CHF  22886.47  23047.8  23346.15
  AUD  16440.45  16539.69  16720.32
  CAD  17379.63  17537.47  17729
  SGD  16971.18  17090.82  17277.47
  THB  732.06  732.06  762.6