Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.55036.750
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22745  22745  22815
  EUR  26655.97  26736.18  26974.6
  GBP  30370.7  30584.79  30857.53
  HKD  2860.35  2880.51  2923.69
  JPY  201.49  203.53  205.95
  CHF  22487  22645.52  22939.03
  AUD  16925.17  17027.33  17179.17
  CAD  17477.74  17636.47  17864.85
  SGD  16747.15  16865.21  17049.67
  THB  694.14  694.14  723.11