Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.43036.610
Hồ Chí Minh36.43036.590
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23300  23300  23390
  EUR  26384.58  26463.97  26858.95
  GBP  29558.95  29767.32  30032.13
  HKD  2939.14  2959.86  3004.16
  JPY  201.8  203.84  209.17
  CHF  23184.45  23347.89  23650
  AUD  16696.63  16797.41  16980.77
  CAD  17310.92  17468.13  17658.81
  SGD  16779.19  16897.47  17081.92
  THB  694.04  694.04  722.98