Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.70036.890
Hồ Chí Minh36.70036.870
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22675  22675  22745
  EUR  27597.4  27680.44  27927.36
  GBP  31161.9  31381.57  31661.5
  HKD  2863.44  2883.63  2926.86
  JPY  202.2  204.24  206.06
  CHF  23303.86  23468.14  23772.38
  AUD  17960.85  18069.27  18230.46
  CAD  17913.58  18076.27  18310.62
  SGD  16985.2  17104.93  17292.06
  THB  698.52  698.52  727.67