Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.71036.890
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22760  22760  22830
  EUR  27921.81  28005.83  28255.55
  GBP  31788.08  32012.17  32297.62
  HKD  2863.26  2883.44  2926.66
  JPY  212.53  214.68  217.88
  CHF  23769.54  23937.1  24247.34
  AUD  17413.85  17518.96  17675.18
  CAD  17381.68  17539.54  17766.87
  SGD  17127.77  17248.51  17437.15
  THB  715.9  715.9  745.77