Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.54036.690
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23290  23290  23370
  EUR  27276.67  27358.75  27613.98
  GBP  30596.88  30812.57  31100.01
  HKD  2936.92  2957.62  3003.18
  JPY  204.12  206.18  210.64
  CHF  24015.28  24184.57  24508.03
  AUD  16813.79  16915.28  17107.26
  CAD  17817.41  17979.22  18183.28
  SGD  16892.64  17011.72  17204.79
  THB  705.2  705.2  734.93