Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.62036.800
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23020  23020  23090
  EUR  26659.82  26740.04  26978.21
  GBP  29677.66  29886.87  30153.07
  HKD  2895.3  2915.71  2959.38
  JPY  201.08  203.11  207.39
  CHF  22769.98  22930.49  23227.45
  AUD  16761.38  16862.56  17046.81
  CAD  17137.23  17292.87  17481.83
  SGD  16626.38  16743.59  16926.55
  THB  674.82  674.82  702.98